Hackery, Math & Design

Steven Wittens i

Falling into Faith (NL)

Falling into Faith (NL)

Over lammetjes in een schapenvacht

Ik herinner mij nog perfect toen ik besefte dat de technologiesector een opmerkelijke culturele shift aan het ondergaan was. Het bleek bovendien redelijk profetisch voor de Westerse cultuur. Het was eind 2013 op een klein Canadees congres, waar de afsluitende keynote concludeerde met een staande ovatie. De presentatie resoneerde duidelijk enorm bij iedereen. Behalve bij mij, want ik bleef zitten, extreem verontrust, niet alleen om wat er gezegd was, maar omdat ik mij alleen voelde in mijn stille weerstand. Waarom zag niemand anders in de zaal wat er zo mis mee was?

Het is onmogelijk uit te leggen waarom zonder de specifieke inhoud in detail te beschrijven. Helaas zelfs jaren later vermoed ik dat kritiek hierop voor sommigen nog steeds in het verkeerde keelgat zal schieten. Vreemd, want je zou toch denken dat het de bedoeling van een congres is om een breed publiek te bereiken en een dialoog te openen. Als iemand enkel spreekt om naar geluisterd te worden, dan is dat een preek, geen voordracht.

Wat er gezegd werd was op het eerste zicht nochtans oncontroversieel. Een jonge dame had ons net verteld over de moeilijke les die ze op haar eerste job had moeten leren. Dat ze zich volledig in haar werk gegooid had en daarmee vergeten was om adem te komen happen, met alle gevolgen vandien. Dat ze zo met haar prestaties bezig geweest was, dat er geen tijd meer was voor haar eigen sociaal en emotioneel welzijn, en dat dat toch even belangrijk was. En dat ze dat allemaal doorstaan had om zo die dag voor het eerst op het podium te staan op een technologiecongres.

Dat stoorde mij helemaal niet. Het is een veelvoorkomend verhaal, en het is belangrijk dat jonge starters het horen. Ze zijn vaak zo gewend aan het schoolsysteem, waar het parcours en de kalender reeds vast liggen, dat ze zich niet goed kunnen aanpassen aan de werkomgeving. Je moet je eigen draai vinden, en zelf een redelijk en houdbaar tempo kiezen voor een onbeperkte duur.

Zo legde ze het echter niét uit. Ze wijtte het daarentegen aan de verwachtingen om te doen wat er je gezegd werd, je "professioneel" te gedragen, en persoonlijke problemen buiten te houden. Dat waren nu eenmaal misvattingen over hoe een werkplaats best functioneert. In plaats daarvan zou je beter het "goeie leven" opzoeken, namelijk een plek waar je je thuis voelt, met mensen waar je van houdt, waar je je eigen werk doet, met opzet. Dat was wat ze nodig had om een omgeving te scheppen waar ze zich "veilig voelde."

Op papier klinkt dat best wel fijn. Het schoentje knelde echter omdat ze absoluut haar eigen advies niet volgde.

Het Lam Gods

Het Lam Gods, door de gebroeders Van Eyck, 1432 (le wik)

Ze verkondigde dat je niet in de onzekerheid mag vallen, maar begon haar voordracht door te benadrukken hoe zenuwachtig ze wel niet was, en vroeg het publiek om de ogen even te sluiten, wat niet hielp. Dus vroeg ze of enkele vrijwilligers op het podium wilden klimmen en wat zot wilden doen, om het ijs te breken.

Ze legde uit dat ze zich absoluut niet te behoeftig wou voelen, "het degoutantste gevoel ooit," maar hield als deel van haar presentatie een videogesprek met haar collega's, die duizend kilometer verder klaarstonden om "morele steun" te bieden. Daarna had ze problemen om haar powerpoint terug te brengen, tot een organisator insprong.

Ze benadrukte hoe belangrijk het was om de mensen mensen te laten zijn, met al hun diverse vaardigheden, maar leek niet te beseffen dat het onmogelijk beklemmende professionalisme dat ze afwees net een kader was om zelfs onverzoenbare verschillen te overbruggen, voor een gemeenschappelijk doel.

Ze zei dat de technologiesector veel van de meest getalenteerde en bevoorrechte mensen in de samenleving bevat, die "goud kunnen maken uit het niets," maar bekritiseerde de idee dat rationaliteit belangrijker is dan emotionaliteit. Het is nu net datgene wat de mensheid uit de middeleeuwen heeft getild, zodat zij daar feitelijk kon zijn.

Ze prijsde de emotionele intelligentie aan van zelfbeheersing, volharding en zelfbewustzijn, maar slaagde er niet in om deze effectief te demonstreren, aangezien ze haar gevoelens uitstrooide, meteen op anderen rekende voor steun en hulp, en het niet leek te beseffen dat ze haar speech compleet aan het ondermijnen was. Ze deed alsof kritiek van emotionaliteit gewoon zelfontkenning was, van mensen die met zichzelf niet eerlijk konden zijn, maar gebruikte die juist op die manier als schild.

Bovenal leek het niet erg geloofwaardig dat ze mensen beoordeelde over onverdiend privilege, terwijl de rol die ze vertolkte net die van het onschuldige, gewonde lammetje was, en daar met verve in opging. De droomjob die ze wilde zou net de meest bevoorrechte van al zijn, waar er geen zinvolle menings- of karakterverschillen waren, en waar haar collega's haar op alle mogelijke wijze zouden valideren. Een job die ze nu eindelijk had.

En kijk, als iemand effe naar huis wilt bellen om een punt te maken, dat mag wel, en iedereen weet dat een live demo een magneet is voor technische problemen. Maar zou het nu echt zo fijn zijn als alle anderen ook als trillend riet op het toneel staan, en halverwege nog een duwtje in de rug nodig hebben, als hulpeloos kind? Je moet mij niet komen vertellen over presentatiestress, ik heb zelf al talks gehouden die niks anders dan live demos bevatten, voor een publiek van een paar honderd mensen en een camera, en dat is niet gemakkelijk. Maar dat moet je nu eenmaal zelf overwinnen door je goed voor te bereiden en veel te oefenen.

Soit, als deze voordracht zo tegenstrijdig was, waarom sloeg dit zo aan? Wel omdat ze al de juiste noten zong. Ze was een jonge moeder die foto's van haar dochter liet zien, aan wie ze wou tonen hoe een goeie mens zich moet gedragen. Er was een moeilijke strijd en een verlossing: een verloren schaap dat uit de kille, donkere woestijn kwam en een warme oase van liefde en steun vond. Ze had het ook over haar eigen intern seksisme dat ze los had gelaten, en hoe belangrijk inclusiviteit en diversiteit waren. Toen kon je dat nog zeggen zonder dat dat speciaal registreerde, maar vandaag de dag zijn die woorden beladen met morele deugd, en de strijd tegen het kwaad.

Ik kon het toen eigenlijk niet goed uitleggen, maar nadien wist ik wat er gebeurd was: dit was geen technische voordracht, dit was een seculaire geloofsbelevenis. Ik dacht er onlangs weer aan toen ik een clipje van James Lindsay zag, die uitlegde dat ondanks de neergang van formeel geloof in het Westen, allerlei mensen er nog steeds naar op zoek zijn, en religieuze praktijken op andere wijze uitdrukken. Ik geloof het gerust, want dit was een voorsmaakje, met succesvolle bekeringen troef. Een plek waar je je thuis voelt, met mensen waar je van houdt, waar je je eigen werk doet, met een belangrijk doel, dat lijkt mij een ideale kerk.

Hoewel ik uiteraard niet erg gul ben in deze beoordeling, is het mijn bedoeling niet om dit individu persoonlijk te belasteren. Daarom heb ik ook de link achterwege gelaten. Ik hoop dat ze ondertussen misschien beter weet, hoewel er sindsdien al tientallen of zelfs honderden gelijkaardige talks geweest zijn. Dit fenomeen van gewijde seculariteit is alomtegenwoordig, en ik wil gewoon aantonen dat het inderdaad gebeurt, op de manier die mij het best lijkt.

Tijdens het schrijven van deze tekst verscheen er ook een andere video die de universiteit Evergreen State College toelicht, en een wansmakelijke mix van organizatiepolitiek en kollektivschuld toont, die de aanzet vormde voor een groot schandaal. Professor Bret Weinstein, die in het oog van de storm stond samen met zijn vrouw Heather Heying, vertelt dat ook hij voelde alsof hij één van de weinigen was die besefte dat oneerlijke en manipulatieve druk werd uitgeoefend om een morele ideologie te verkopen. En dat velen die deze praktijk openbaar steunden achter gesloten deuren toegaven dat ze zich er niet tegen durfden te verzetten.

Dit is waarom het zo gevaarlijk is om emotionaliteit te verkiezen over rationaliteit: zo krijg je aangenaam klinkende platitudes in plaats van de werkelijkheid. Daarom dat fantasieën over universele harmonie en mentale veiligheid complete utopie zijn: het ontkent de fundamentele verschillen en conflicten die er bestaan. Skeptici hebben er een allergie aan en kijken er dwars door, en mijn hart vervulde zich niet met Jesus' liefde.

Shrine to Grace Hopper

Het Altaar van Grace Hopper, 35C3, 2018
Is het nog steeds ironisch als je er niet meer mee mag lachen?

Vijf jaar later, als ik kijk wat de belangrijkste effecten van seculair-religieuze praktijk zijn geweest op de technologiesector, dan is het net om dezelfde dysfunctie mogelijk te maken die de traditionele religie persona non grata maakte. Onder het mom van een betere gemeenschap te scheppen, en belangrijke "inequiteiten" recht te zetten, vinden deze clerici ogenschijnlijk vaak dat het doel de middelen heiligt en dat ze hun eigen geboden niet moeten opvolgen. Je hoort nu vaak dat controle van bovenaf nodig is om de veiligheid van de gebruikers te verzekeren, zoals de herder en zijn kudde. Er is nu infrastructuur om dit op een zorgwekkende schaal gemakkelijk te maken, klaar voor misbruik, samen met een standaardbeleid om het mogelijk te maken.

In het beste geval leidt dit tot een traag verval van de vrije meningsuiting. Artificiële intelligentie en scripts ter bewaking kennen geen nuance, en kunnen op triviale wijze onschuldige omstanders schaden. Het risico om heel je sociale netwerk op één van de weinige populaire platformen te verliezen creëert een enorm verkillend effect. Dit is des te erger omdat het niet moeilijk is om gecoördineerd meldingen in te sturen, en publieke schaam- en lastercampagnes te voeren. Zo is iedereen schuldig tot de onschuld bewezen is. In het ergste geval schept het morele beschutting voor sociopathie, met plausibele ontkenning van censuur dankzij het gebruik van shadowbans, demonetizatie en gefilterde aanbevelingen.

Dit stroomt ook door tot op het lokale niveau, omdat in religieuze praktijk vaak de idee opduikt dat men het iedere dag op iedere plek moet toepassen, en enkel zo een deugdelijk leven kan leiden. Toen ik dit jaar op het 35C3 congres allerlei opzichtige portretten van "vrouwen in de technologie" zag, en zelfs een effectief altaar voor Grace Hopper, zag ik er onvermijdelijk de lijn in met de Maagd Maria, en de Onbevlekte Ontvangenis van de softwarecompiler. Toen een DJ zijn platen draaide onder een antifa vlag, net zoals degene die boven de inkom hing, vroeg ik mij toch af wat voor transcendente extase men op deze dansvloer opzocht. Versta mij niet verkeerd, ik kan best wel ieder zijn eigen ding laten doen, maar deze tolerantieregel werd duidelijk niet gevolgd toen er nationale vlaggen werden gestolen en standjes besmeurd, nadat er genoeg bedreigende klachten waren tijdens de eerste dag dat de security aanraadde om ze uit voorzorg misschien toch maar neer te halen.

Het gaat echter over veel meer dan gewoon wat industriecongressen of stoere tweets, zoals duidelijk werd in de Grievance Studies grap. Diezelfde James Lindsay schreef vorig jaar, samen met Helen Pluckrose en Peter Boghossian, een tiental nep-papers in de sociale menswetenschappen, met al de benodigde citaten, en slaagde er in om de meerderheid in academische tijdschriften te publiceren. Dit ging onder andere over het vieren van morbide obesitas, het inspecteren van de genitalia van honden voor tekens van "rape culture," het ketenen van blanke studenten in de klas, en zelfs een herschreven stuk van Mein Kampf, met intersectioneel feminisme in plaats van nazisme. Ze verzamelden talrijke accolades en lof over hun zogenaamd "rijkelijk en spannend" materiaal, alvorens de aap uit de mouw kwam.

Hun bedoeling was te tonen dat wat ogenschijnlijk de productie van kennis is, eerder vaak sofisterij is, waarbij ongestaafde ideologie met een dun laagje respectabiliteit bedekt wordt, om zo "ideeën wit te wassen." In plaats van academische procedures te gebruiken om waarheid te destilleren, gebruiken geleerden in deze wetenschappen ze om hun vooroordelen te bevestigen en een monocultuur te fabriceren.

Als antwoord heeft hun oppositie — die de papers niet in diskrediet kon brengen zonder in hun eigen voeten te schieten — een ethische klacht ingediend tegen Boghossian. Zijn werkgever Portland State University besloot dan dat een doorlichting van onverdedigbare wetenschap effectief onderzoek op menselijke proefkonijnen was zonder hun toestemming. Deze poging om gezichtsverlies te vermijden versterkt enkel de vaststelling van misbruik van procedures, en schiet gewoon de boodschapper neer.

Geloof lijkt een fundamentele behoefte voor velen te zijn, geëvolueerd om een sterk samenhorigheidsgevoel binnen een groep te vormen als competitief voordeel, ten koste van het zwart maken van ketters en afvalligen. Als de slechtste impulsen hiervan niet ingeperkt worden, gooit men de rationaliteit weg als onvoldoende, en zoekt men een grotere morele zuiverheid op met onbetwistbare ijver. Hoewel het openlijk beleven van geloof vandaag zeer ouderwets is, leidt het enkel tot grotere problemen als men doet alsof het niet meer bestaat of relevant is.

Ik weet best wel dat "X is religie" niet bepaald een nieuwe inval is, maar religieuze oorlog is oorlog, en war, war never changes.

Antifa Vlag op 35C3

Antifa Vlag op 35C3 (via Twitter)

De situatie in technologie is dus maar één facet, met duidelijke parallelen elders. In hun rechtzoekende morele strijd tegen "blankheid" en "nazis," nergens zo aanwezig als in religieuze koortsdromen, en met nul zelfbewustzijn, is deze golf van sociale rechtvaardigheid uitgegroeid tot een verontrustende tsunami van groupthink. Afvallige ketters worden nu gewoon "trolls" en "alt-right fascisten" genoemd, zelfs als het omgekeerde waar is. Zonder een duidelijk afgelijnde ruimte om hun geloof in te beleven, hebben de gelovigen het naar de afdeling personeelszaken, hun professioneel netwerk, de academische faculteit, de pers en de politiek gebracht, om zo hun eigen inquisitie te vormen in naam van Trust and Safety, in de jacht op schadelijke ideeën.

Het belangrijkste voorbeeld blijft voor mij de excommunicatie van James Damore bij Google in 2017, ontslagen niet om wat hij zei, maar om wat sommige werknemers en de pers er tussen de lijnen in zagen. Ze slaagden er niet in om de wetenschap met de benodigde rationaliteit te behandelen. De mentale veiligheid van zijn collega's was belangrijker dan zijn eigen fysische veiligheid, ondanks de dreigingen die hij ontving, en ze vormden een emotionele, hatelijke bende om de zondebok uit te drijven. Wat een bijbels concept is, natuurlijk. Net zoals het onschuldige lam gods. Deze twee archetypes waren ook duidelijk aanwezig in de vervolging van Larry Garfield bij Drupal in hetzelfde jaar, in naam van een ingebeeld slachtoffer van seksueel misbruik wiens mening men effectief nooit gevraagd had.

Dit domino-effect escaleert verder, wegens de groeiende centrale rol van technologieplatformen in de maatschappij, zoals onlangs toen crowdfunder Patreon wispelturig figuren begon te verbannen, en ook daarna toen de concurrent SubscribeStar gesaboteerd werd doordat provider PayPal betalingen stopzette. Het verlangen om zondige gedachten uit te sluiten gaat dus zelfs zo ver dat alle kanalen van financiële steun ontzegd worden, wat ingaat tegen de autonomie van hun individuele geldschieters. Dit wordt dan verdedigd door de doelwitten duidelijk als anti-goedheid te bestempelen, en een beroep te doen op het zogezegde superieure oordeel per geval, wat in de praktijk weinig meer is dan flagrante subjectiviteit.

Het nettoresultaat is dat heelder categorieën mensen nu effectief onveilig gemaakt worden, bedreigd met censuur of diskrediet ten onrechte, gewoon om het comfort en de status van een kortzichtig en verwend doelpubliek te verzekeren. Diezelfde groep zegt dan regelmatig dat het net de blanke mannen zijn die een klaagzang opzetten omdat ze hun voorrechten verliezen. Dan vraag ik mij toch af in wat voor parallel universum zij leven waar de technologie van gisteren gemaakt werd, en waar een oprechte interesse in computers, video games of science-fiction geen reden tot sociale uitsluiting was. Dit was een last waar nerds van allerlei strepen en kleuren mee opgezadeld zaten, en die zich nu lijkt te herhalen op een veel bedrieglijkere manier.

De voordracht van hierboven stelde wel de vraag, "wat zijn de negatieve gevolgen als je mensen niet toelaat volledig zichzelf te zijn op het werk?" Wel, Damore, met zijn autisme, kreeg duidelijk geen enkele kans om dit ook maar een beetje te doen, ondanks dat hij de aangeduide procedures volgde. Het verhaal in de pers recycleerde gewoon alweer dezelfde punten, in een troebele "conversatie" die een vage "wij" moet houden, maar waar niemand het niet mee eens mag zijn. Dat de technologiesector al lang vaak dient als "safe space" voor neurologische diversiteit wordt dan mooi onder de mat geveegd, in volledige contradictie met de zogenaamde inclusiviteit.

Ik voeg wel best toe, ik ben niet zo naïef om te denken dat dit puur een links fenomeen is, want religieuze overtuiging lokt meestal hetzelfde uit in tegenstand. Maar de vraag van wie ermee begonnen is is dus wel belangrijk. Politiek links beheert nu eenmaal de meerderheid van de culturele en intellectuele hefbomen in het Westen, en het is al even tijd voor wat verantwoording. Het is ook best wel tijd om te erkennen hoe provinciaal en seizoensgebonden de huidige obsessie met Trump is, en al de bijhorige rassenlokvoerpolitiek. De Amerikanen zijn momenteel geobsedeerd met hun grens, maar weten amper wat er daarbuiten gebeurt. Dat dezelfde mensen die zich druk maken over culturele toeëigening maar niet kunnen vatten hoe nauw en imperialistisch hun perspectief wel niet is, is een extreem ironische en triestige kers op de taart.

Sociale media lijkt hierin een zeer belangrijke drijfkracht te zijn, en ik vermoed dat de vroege symptomen in de technologiesector kunnen toegeschreven kunnen worden aan de computervaardige eerste gebruikers ervan. Doordat de lijn tussen het persoonlijke en het professionele uitgeveegd wordt, worden de mensen aangespoord om emotionele harmonie te verkiezen over objectieve samenwerking. Dit soort infantilisering was één van de factoren die Lukianoff en Haidt identificeerden in The Coddling of the American Mind en is in werkelijkheid nefast voor sociale en emotionele ontwikkeling. Het is een trend die langzaam maar zeker globaal wordt. De wereld kan nu eenmaal niet als één groot joviaal dorp bestuurd worden, en wie dat toch probeert start enkel een zuiverheidsspiraal waarin de echte gemarginaliseerden uiteindelijk gewoon noodzakelijke nevenschade worden, terwijl de wachters zelf amok maken.

Ik ben eigenlijk meer en meer overtuigd dat het principieel effect van sociale media is om cluster B persoonlijkheidsstoornissen (zoals narcisme en borderline) sociaal voordelig te maken. De hoofdzakelijke wapens die een Mean Girl (m/v/nb/rgba) gebruikt zijn het selectief delen van informatie en het inkaderen van verhalen, en Vind-Ik-Leuk en Delen zijn extreem effectieve hefbomen in de juiste verkeerde handen.

Nog niet zo lang geleden werd religie als persoonlijk beschouwd, en werd de scheiding tussen kerk en staat geapprecieerd. Als bepaalde partijen in de privésector essentiële delen van de publieke sfeer besturen, zouden ook zij hieraan onderhevig moeten zijn. Het zou echt een pak beter zijn als we dit principe terug beginnen te waarderen, omdat geloof op dit moment gebruikt wordt om de idealen van een vrije samenleving op de brandstapel te gooien. Waarschijnlijk heeft het vuur jou nog niet bereikt, maar voor hoe lang nog?

Erger nog, een technologiesector die ooit onwurmbaar was in de mening dat censuur schadelijk was, en dat persoonlijke vrijheid van het opperste belang was, is hier nu enorm over verdeeld. Het maakt het mogelijk om nog veel gevaarlijkere sprongen te nemen, zoals het idee dat het belangrijkste openbare medium ooit gecompromitteerd moet worden met achterpoortjes, en bewaakt moet worden tot op het laatste hoekje en kantje voor wangedrag, voor het collectieve welzijn. Ze zijn er nog steeds mee bezig, één wet per keer. Voor moest je het nog niet weten. 't Is misschien wel de moeite om daar iets aan te doen.

Ikzelf, ik zit hier nog, aan het werk zo goed als ik kan. Als het hier stillekes is, dan is dat enkel omdat ik mijn moeite ergens anders in stop, vreedzaam aan't computeren. Stuur mij gerust een seintje. Maar liefst niet op Twitter.

This article contains graphics made with WebGL, which your browser does not seem to support.
Try Google Chrome or Mozilla Firefox. ×